Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và tự động hoá Việt Nam

0981610303
Phần mềm điều hành hệ thống tưới
1

Phần mềm điều hành hệ thống tưới

06/05/2022 10:04 Đăng bởi: admin

Quản lý dữ liệu công trình thuỷ lợi

Hệ thống cung cấp dữ liệu cho các công trình:
 • Công trình hồ chứa.
 • Công trình đập dâng.
 • Công trình trạm bơm.
 • Công trình cống.
 • Công trình kênh.
 • Công trình cầu máng.
 • Công trình xi phông.
quản lý dữ liệu công trình thuỷ lợi

Giám sát kiểm đếm nguồn nước

 • Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu quan trắc, giám sát gồm: mưa, hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, cống qua đê, mực nước sông vào cơ sở dữ liệu.
 • Giám sát các chỉ tiêu chất lượng nước trên hệ thống thuỷ nông: Chỉ tiêu Ph, ôxy hoà tan DO, COD, BOD5, Amoni.
 • Kiểm đếm nguồn nước đang có tại các hệ thống thuỷ nông.
giám sát kiểm đếm nguồn nước

Dự báo nguồn nước

 • Dự báo lượng mưa, lưu lượng đến hồ, dự báo lưu lượng đến công trình đầu mối.
dự báo nguồn nước

Quản lý mùa vụ cơ cấu cây trồng

 • Quản lý cơ cấu cây trồng theo từng vụ, theo hệ thống thuỷ nông.
 • Quản lý vùng tưới từ công trình đầu mối tới các cống tưới mặt ruộng.
Quản lý mùa vụ cơ cấu cây trồng

Tính toán nhu cầu sử dụng nước

 • Từ các thông số đầu vào, hệ thống tính toán đưa ra nhu cầu dùng nước tại các cống tưới theo từng ngày.
tính toán nhu cầu sử dụng nước

Dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, lập kế hoạch cấp nước, hỗ trợ điều hành.

 • Hỗ trợ việc tổng hợp nhu cầu sử dụng nước từ các cống mặt ruộng lên cống đầu mối để kiểm tra khả năng cấp nước của công trình.
 • Dự báo lượng nước thừa, thiếu theo từng vụ để hỗ trợ việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng cho từng hệ thống thuỷ nông.
 • Đảm bảo việc cấp đúng đủ nước và có thể đưa ra được kế hoạch tưới của từng hệ thống thuỷ nông.
dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước

Hỗ trợ vận hành hệ thống

 • Hỗ trợ vận hành, điểu khiển cống tưới theo kế hoạch đã lập sẵn.
vận hành hệ thống tưới
Bạn muốn tìm hiểu thông tin về chúng tôi Liên hệ với chúng tôi