Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và tự động hoá Việt Nam

0981610303
Phần mềm Cơ sở dữ liệu đập hồ chứa
1

Phần mềm Cơ sở dữ liệu đập hồ chứa

06/05/2022 11:32 Đăng bởi: admin

Quản lý thông tin hiện trạng, đập hồ chứa

 • Hiển thị hồ chứa trên bản đồ WebGIS.
 • Quản lý thông tin chung, thông số kỹ thuật của hồ chứa, đập, tràn, cống.
 • Quản lý hiện trạng công trình và hình ảnh công trình.
 • Thống kê tra cứu và xuất báo cáo.
quản lý thông tin hiện trạng đập hồ chứa

Truy vấn thông tin hồ bằng QR Code

 • Tạo mã QR Code riêng cho từng hồ chứa trên hệ thống.
 • Quét QR Code để truy vấn thông tin hồ chứa từ các thiết bị di động.
Quản lý liên hệ khách hàng theo chuỗi quy trình tự động hóa hoàn toàn

Quản lý Dữ liệu quan trắc giám sát

 • Tự động cập nhật dữ liệu quan trắc, giám sát như: dữ liệu nước mưa, mưa, mực nước hồ, Q đến, Q xả,..
 • Có thể cập nhật số liệu thủ công đối với các hồ chứa chưa có quan trắc tự động.
quản lý dữ liệu quan trắc giám sát

Cảnh báo tình huống nguy hiểm hồ chứa và lượng mưa theo số liệu quan trắc

Hồ chứa
 • Cảnh báo mức độ an toàn hồ chứa theo quy trình vận hành điều tiết.
 • Tự động hiển thị thông tin thời gian thực các cảnh báo tương ứng theo quy trình vận hành hồ chứa.
 • Tự động cảnh báo mức độ an toàn hồ chứa trên bản đồ WebGis với các nhãn màu phân theo cấp báo động
 • Lượng mưa
  • Cảnh báo lượng mưa theo quy định của ngành Khí tượng thủy văn.
  • Tự động hiển thị thông tin các cảnh báo theo cường độ mưa trong ngày trên bản đồ và trên bảng số liệu tổng hợp.
  • Tự động cảnh báo lượng mưa trên bản đồ WebGis với các nhãn màu phân theo cấp báo động.
cảnh báo tình huống nguy hiểm hồ chứa và lượng mưa theo số liệu quan trắc

Cảnh báo tình huống nguy hiểm hồ chứa và lượng mưa theo số liệu dự báo

Hồ chứa
 • Dự báo dòng chảy đến các hồ chứa.
 • Dự báo được diễn biến mực nước các hồ chứa.
Mưa
 • Tích hợp 4 nguồn mưa dự báo: Halex, ECMWF, GFS, Meteo Blue.
 • Tự động cảnh báo lượng mưa dự báo lên bản đồ WebGis theo nhãn màu phân cấp báo động.
cảnh báo tình huống nguy hiểm hồ chứa và lượng mưa theo số liệu dự báo

Báo cáo quan trắc tổng hợp

Tự động hóa, chăm sóc khách hàng theo luồng thiết lập sẵn để không bỏ lỡ bất kỳ khách hàng tiềm năng nào
 • Cung cấp thông tin thông số kỹ thuật, sửa và xuất báo cáo dữ liệu quan trắc hồ chứa.
 • Hiển thị danh sách hồ và vị trí công trình trên bản đồ.
báo cáo quan trắc tổng hợp

Báo cáo đánh giá an toàn đập

 • Cung cấp thông tin hiện trạng đập, hồ chứa.
 • Hiển thị thông tin hiện trạng theo tỉnh và dung tích.
Báo cáo đánh giá an toàn đập

Quản lý thông tin dữ liệu quan trắc thân đập

Cung cấp thông tin báo cáo tổng hợp số liệu quan trắc tại vị trí các giếng trong thân đập
 • Xem số liệu theo tuyến quan trắc, giếng quan trắc.
 • Xem chỉ tiêu quan trắc trong thân đập.
 • Xuất thông tin báo cáo tổng hợp theo nhiều định dạng.
Quản lý dữ liệu quan trắc thân đập

Hồ sơ lưu trữ điện tử

Số hoá các loại tài liệu sau
 • Hồ sơ pháp lý ở giai đoạn chuẩn bị.
 • Hồ sơ pháp lý ở giai đoạn dự án đầu tư.
 • Hồ sơ pháp lý ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.
 • Hồ sơ pháp lý ở giai đoạn thiết kế thi công: chia theo các hạng mục và gói thầu.
 • Các hồ sơ pháp lý khác như: Tư vấn khảo sát thiết kế, các báo cáo, các văn bản về kiểm toán, thanh tra, về vốn kế hoạch, các thông báo cuộc họp,..
 • Hồ sơ pháp lý ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.
Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử

Tích hợp hệ thống dự báo lũ và hỗ trợ điều hành hồ chứa theo thời gian thực cho đơn hồ và liên hồ

 • Giảm thiểu nguy cơ ngập lụt hạ du.
 • Đảm bảo an toàn cho công trình thuỷ lợi trong mùa lũ.
 • Tích giữ nước để phục vụ cho công tác tưới, sinh hoạt, công nghiệp, thuỷ sản,..
tích hợp hệ thống dự báo lũ và hỗ trợ điều hành hồ chứa theo thời gian thực cho đơn hồ và liên hồ

Quản lý thông tin danh bạ các đơn vị khai thác hệ thống

 • Quản lý thông tin danh bạ của các đơn vị, các cá nhân tham gia khai thác thông tin chung của hệ thống.
Quản lý thông tin danh bạ
Bạn muốn tìm hiểu thông tin về chúng tôi Liên hệ với chúng tôi