Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và tự động hoá Việt Nam

0981610303
Phần mềm cảnh báo lũ sớm
1

Phần mềm cảnh báo lũ sớm

01/02/2023 15:38 Đăng bởi: admin

Quản lý dữ liệu các công trình

 • Quản lý công trình trạm bơm
 • Quản lý công trình điều tiết
 • Quản lý công trình hồ chứa
 • Quản lý trạm quan trắc Khí tượng, thuỷ văn, trạm đo mưa
 • Quản lý thông số quan trắc công trình
quản lý dữ liệu các công trình

Tích hợp số liệu mưa dự báo

 • Số liệu mưa dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
 • Số liệu mưa dự báo GFS
 • Số liệu mưa dự báo METEOBLUE
 • Số liệu mưa dự báo ICON
tích hợp số liệu mưa dự báo

Kết nối mô hình thuỷ văn, thuỷ lực, phục vụ mô phỏng dự báo lưu lượng đến các hồ chứa và diễn biến mực sông

Kết nối mô hình thuỷ văn
 • Thiết lập kết nối bộ thông số của bộ mô hình
 • Thiết lập kết nối dữ liệu đầu vào, đầu ra của bộ dữ liệu mô hình
 • Thiết lập kết nối dữ liệu lượng mưa, lượng bốc hơi, lưu lượng dòng chảy trên lưu vực
 • Thiết lập kết nối kết quả lưu lượng dòng chảy dự báo
Kết nối mô hình thuỷ lực
 • Thiết lập kết nối bộ thông số của dữ liệu bộ mô hình
 • Thiết lập kết nối dữ liệu mô phỏng thủy lực 1 chiều
 • Thiết lập kết nối dữ liệu mạng lưới sông, mặt cắt ngang, biên, thông số thuỷ lực
 • Thiết lập dữ liệu đầu vào, đầu ra của bộ dữ liệu mô hình
kết nối mô hình thuỷ văn thuỷ lực

Tính toán dự báo dòng chảy đến hồ

 • Tính toán: lượng bốc hơi lưu vực, lưu lượng đến hồ, mưa bình quân lưu vực theo thời đoạn
 • Tự động cập nhật dữ liệu: bốc hơi lưu trữ, lưu lượng lưu trữ, lượng mưa bình quân lưu vực, số liệu mưa dự báo cho các điểm trên lưu vực hồ vào CSDL của Mike Nam
 • Tự động xử lý sai số thô cho mực nước hồ
 • Sử dụng mô hình Mike Nam để tính toán dự báo dòng chảy lưu vực hồ
 • Hiển thị dòng chảy dự báo và dòng chảy thực đo đến hồ
 • Hiển thị mực nước dự báo và mực nước thực đo đến hồ
 • Tự động cảnh báo khi mực nước hồ đạt đến ngưỡng báo động
tính toán dự báo dòng chảy đến hồ

Hỗ trợ người dùng lập phương án điều hành hồ chứa

Hỗ trợ người dùng xây dựng phương án điều tiết hồ
 • Cập nhật kịch bản dự báo
 • Hỗ trợ hiệu chỉnh lưu lượng dự báo đến Hồ chứa
 • Tính toán dự báo mực nước, lưu lượng tại trạm thuỷ văn tại hạ du
 • Truy vấn kết quả dự báo mưa các trạm KTTV trên bản đồ theo kịch bản dự báo
 • Truy vấn kết quả dự báo mực nước tại các trạm Thuỷ văn theo kịch bản dự báo
 • Truy vấn kết quả dự báo mực nước dung tích, lưu lượng đến, lưu lượng xả của hồ chứa theo kịch bản dự báo
hỗ trợ người dùng lập phương án điều hành hồ chứa

Dự báo diễn biến mực nước trên sông theo kịch bản mưa lũ

Dự báo diễn biến mực nước trạm thủy văn trên sông phía hạ du hồ chứa và trên lưu vực:
 • Cập nhật và điều chỉnh dữ liệu dự báo, dữ liệu thực đo vùng hạ du
 • Tính toán diễn biến mực nước dự báo tại các điểm khống chế trên sông theo thời gian
 • Hiển thị bản đồ vùng hạ du và lưu vực hồ chứa
 • Hiển thị mật độ phân bố dân cư trong vùng hạ du
dự báo diễn biến mực nước trên sông theo kịch bản mưa lũ

Hỗ trợ lập phương án vận hành cống điều tiết, vận hành các trạm bơm tiêu

 • Tính toán diễn biến mực nước dự báo tại các bể hút của trạm bơm tiêu theo thời gian
 • Tính khả năng tiêu nước của trạm bơm theo mực nước dự báo tại bể hút
 • Tính toán gợi ý việc vận hành trạm bơm
 • Tính toán mực nước tại các điểm khống chế theo kế hoạch vận hành bơm
vận hành cống điều tiết vận hành trạm bơm

Dự báo ngập lụt hạ du

 • Dự báo các vùng ngập lụt hạ du theo thời gian thực
 • Báo cáo dự báo các vùng ngập lụt hạ du theo thời gian thực
 • Hiển thị các vùng ngập lụt hạ du trên bản đồ WebGIS theo thời gian
 • Báo cáo các vùng ngập lụt hạ du theo thời gian tương ứng với từng phương án xả tràn
 • Xem các vùng ngập lụt hạ du trong quá khứ
 • Báo cáo ảnh hưởng ngập lụt hạ du trong quá khứ theo thời gian
dự báo ngập lụt hạ du

Quản lý lũ lụt tổng hợp

 • Hiển thị bản đồ số vùng hạ du hồ chứa
 • Hiển thị bản đồ số mật độ phân bố dân cư trong vùng hạ du
 • Xem các kịch bản ngập lụt thực tế đã được xây dựng
 • Hiển thị các phương án sơ tán dân
quản lý lũ lụt tổng hợp

Báo cáo thống kê thiệt hại do ngập lụt

 • Thống kê diện ngập, mức độ ngập sâu theo ranh giới hành chính
 • Thống kê số hộ ảnh hưởng, số dẫn ảnh hưởng do ngập lụt gây ra
 • Lập phương án di dân do ngập lụt gây ra
 • Thống kê số liệu ngập lụt ảnh hưởng
báo cáo thống kê thiệt hại do ngập lụt

Xây dựng bộ công cụ cập nhật dữ liệu các lớp bản đồ

 • Xuất dữ liệu bản đồ ra dạng shapefile
 • Biên tập lại các lớp bản đồ này bằng các công cụ phổ biến như Argis, Qgis
 • Cập nhật lại dữ liệu các lớp bản đồ sau khi đã được biên tập và chỉnh sửa
xây dựng bộ công cụ cập nhật dữ liệu
Bạn muốn tìm hiểu thông tin về chúng tôi Liên hệ với chúng tôi